La posada en pràctica de la interseccionalitat políticael cas de les polítiques LGTB a Catalunya

Autors: Gerard Coll-Planas, Marta Cruells
Localització: Revista espanyola de ciència política, ISSN 1575-6548, Nº 31, 2013, pàg. 153-172
Idioma: castellà

Resum
En el marc de la discussió acadèmica està emergint amb força la necessitat d’abordar la interacció entre diferents desigualtats en el disseny i implementació de polítiques públiques, sent l’enfocament interseccional una proposta teòrica molt interessant. Es detecta, però, que fan falta més anàlisi empírics que permetin donar compte dels avenços i obstacles amb què es troben les polítiques públiques per implementar la interseccionalitat entre diverses desigualtats. En aquest article analitzem les recents polítiques d’igualtat LGTB, centrant-nos en el cas català, per veure com adopten la relació entre desigualtats, i detectar quins són els factors clau que interfereixen en la implementació d’un model interseccional.

Text a descargar (pdf)