Terrassa és una ciutat situada a uns 30 km de Barcelona que té més de 216.000 habitants. Entre les seves línies estratègiques, l’Ajuntament Terrassa aposta per les polítiques d’igualtat de tracte i no discriminació.

Gerard Coll-Planas
Coordinador gerard.coll@uvic.cat
Roser Solà-Morales
Recercadora  roser.sola@uvic.cat
Miquel Missé
Recercador

La missió de CEPS Projectes Socials (Barcelona) és facilitar a les persones l’accés al capital social i cultural d’una comunitat a través del seu empoderament, del foment de la cohesió i de la inclusió social i la lluita contra les desigualtats socials.

www.asceps.org | info@asceps.org

Gigi Guizzo
Project Manager gigi@asceps.org