Interseccionalitat i Feminisme: mirades crítiques de la diversitat Dra Carmen Romero Batxiller Conferencia a FACSO UChile Exposa la Dra. Carmen Romero Batxiller a l'auditori José Carrasco (ICEI). La Dra. Carmen Romero Batxiller és acadèmica de la Universitat Complutense de Madrid....

Diversos departaments municipals s’impliquen en un projecte contra la discriminació. Aquí un vídeo d’una reunió interna de coordinació per engegar el projecte Igualtats Connectades. http://terrassadigital.cat/diversos-departaments-municipals-simpliquen-en-un-projecte-contra-la-discriminacio/ ...

L'Ajuntament podria fer molt més per millorar la vida dels ciutadans marginats que són afectades diàriament per racisme, sexisme, classisme, homofòbia, transfòbia i capacitat. Aquí hi ha un article que suggereix el que els polítics podrien fer: https://torontoist.com/2017/07/politicians-can-learn-intersectionality-awareness-week-debacle/ ...

Benvolgudes, benvolguts, La perspectiva interseccional és una proposta interessant per a les administracions locals perquè permet donar una resposta més global i completa als creuaments entre els diferents eixos de desigualtat com el gènere, l’origen ètnic, la classe social, la discapacitat, l'edat, l'orientació sexual o la identitat de gènere. Malgrat el...

Juny de 2015 © City for All Women Initiative (CAWI), Ottawa Per accedir a aquesta guia, així com a eines i recursos addicionals, visiteu www.equityandinclusion.ca Introducció Cada municipi és únic, de manera que hi ha molts camins crítics per avançar en l'equitat i la inclusió. La iniciativa Ciutat per a Totes les...