EXPERIÈNCIES INTERSECCIONALS A L’ÀMBIT LOCAL

Benvolgudes, benvolguts,

La perspectiva interseccional és una proposta interessant per a les administracions locals perquè permet donar una resposta més global i completa als creuaments entre els diferents eixos de desigualtat com el gènere, l’origen ètnic, la classe social, la discapacitat, l’edat, l’orientació sexual o la identitat de gènere. Malgrat el seu potencial en les polítiques públiques, encara hi ha poca experiència en la seva posada en pràctica des de l’administració local.

Per aquest motiu, el projecte “Igualtats Connectades. Interseccionalitat a les polítiques públiques” vol explorar les possibilitats de portar a la pràctica la mirada interseccional en les actuacions municipals i crear eines que permetin transferir l’experiència a altres administracions i contextos europeus.

Amb aquest objectiu, en el marc del projecte, cofinançat per la Comissió Europea, liderat per l’Ajuntament de Terrassa i amb la participació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i CEPS Projectes socials, s’està fent una recollida d’experiències interseccionals que hagin portat a terme els ajuntaments. Aquests exemples serviran com a referent per a altres ciutats i contribuiran al procés de generació de coneixement i aprenentatges que culminarà amb un congrés europeu al febrer de 2019 (podeu trobar més informació sobre el projecte a www.igualtatsconnect.cat.

En concret, busquem experiències que hagin treballat la intersecció entre diferents eixos de desigualtat, ja sigui en la diagnosi o l’avaluació, en espais de participació que incorporin actors socials de diferents eixos o en el disseny de programes i accions que facin un esforç explícit per incloure grups socials que es troben en la intersecció de diferents eixos. Per exemple, una diagnosi sobre ocupació que hagi tingut en compte l’origen ètnic, el gènere i l’edat; o bé una acció contra el bullying que abordi conjuntament les discriminacions LGBTI, d’origen ètnic i de diversitat religiosa.

Les experiències ens les podeu fer arribar a través de la fitxa que trobareu a continuació. En el següent enllaç està disponible la fitxa en castellà i anglès i la mateixa fitxa en format on-line. En cas de dubte, ens podeu contactar a roser.sola@uvic.cat

Gerard Coll-Planas, Roser Solà-Morales i Miquel Missé

Línia d’Estudis de diversitat sexual i de gènere

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya