Presentació del llibre “Interseccions, cossos i sexualitats en un atzucac” per Raquel (Lucas) Platero (ed). EDICIONS BELLATERRA

Vídeo de Cecilia Montagut.
Publicat a youtube el 21 de Febrer de 2013

Part I – Textos imprescindibles.

1. Un Manifest Feminista Negre. Combahee River Collective.
2. Cartografiant els marges. Interseccionalitat, polítiques identitàries, i violència contra les dones de color. Kimberlé Williams Crenshaw.

Part II – Interseccions i sexualitats no normatives.

3. Passing, camuflament i estratègies identitàries: diversitats funcionals i sexualitats no-normatives. Paco Guzman i Raquel (Lucas) Platero.
4. Diàlegs interseccionals sobre el butch / femme, les diàspores queer i el trans. Carmen Romero Bachiller i Raquel (Lucas) Platero.
5. Les polítiques de la SIDA i la cultura bear des d’una perspectiva “interseccional”. Javier Sáez.
6. Cartografies des dels marges. Gitanos gais a l’estat espanyol. David Berná Serna.
7. De maricas, trans i pastes en els CIEs. Converses a propòsit del tracte de les persones LGTB en els Centres d’Internament d’Estrangers. Eva Herrero, Raquel (Lucas) Platero i David Berna.
8. El circ dels horrors. Una mirada interseccional a les realitats de lesbianes, gais, intersex i trans. Gerard
Coll-Planas.
9. Tecnologies creatives, comunicació social i expressió de subjectivitats de gènere en el context de la presó. Diàlegs narrats en “Diaris de Somnis Intermitents”. Virginia Villaplana.
10. Bestioles rares. Els cors i danses de la Secció Femenina a Guinea Equatorial. Cécile Stephanie Stehrenberger.

Especial agraïment a “La Marabunta” llibreria associativa.

Vídeo de Cecilia Montagut.