NL 4 #igualtatsconnect

“Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes.” Segon taller del Cicle sobre interseccionalitat a la ciutat.

Sam Fernández Garrido, és investigadora i formadora en gènere, diversitat i processos de salut / malestar / atenció i actualment desenvolupa la seva investigació sobre el paper del gènere i les emocions a la clínica intersexual espanyola, i serà l’encarregada de realitzar el taller “Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes”, el segon que es realitzarà dins del Cicle sobre interseccionalitat a la ciutat.

Aquesta sessió planteja com la lògica interseccional sorgeix dels moviments socials i de com la perspectiva interseccional pot aportar eines a aquests moviments. Per això, el taller proposa exemplificar experiències concretes de diàleg entre els moviments socials i les administracions locals que hagin incorporat una perspectiva interseccional. El concepte de interseccionalitat proposat en aquesta sessió s’aborda des dels dilemes i reptes en el nostre context i la identificació de contrageografies per la ciutadania, basant-se així en les contrageografies a la ciutat de Madrid des de tres exemples per pensar la relació amb els moviments socials.

A continuació podràs trobar alguns articles de referència sobre la sessió pròxima a realitzar:

● Coll-Planes, Gerard & Missé, Miquel (2009): Diagnòstic de realitats LGTB de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. [Disponible en línia]
● Fernández-Garrido, Sam (Sandra): Diagnòstic Participatiu de les Problemes que es presenten les persones TLGBQI del municipi de Madrid a la salut sexual, reproductiva i dret a la identitat. Centre d’Investigació en Antropologia Mèdica (MARC) // Ajuntament de Madrid. [Disponible en línia]
● Platero, R. Lucas; Rosón, Maria i Ortega, Esther (Eds.) (2017): Barbarismes queer i altres esdrúixoles. Barcelona: Edicions Bellaterra.
● Rodó de Zárate, Maria (2016): Geofrafies de la interseccionalitat. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 82, pàg. 141-163 [Disponible en línia]
● Sassen, Saskia (2003): Contrageografies de la globalització. Gènere i ciutadania en els circuits transfronterers. Madrid: Traficantes de Sueños. [Disponible en línia]

Recorda que pròximament serà pujat al web el registre de vídeo de la sessió.

Vine i participa-hi!