L’Ajuntament de Terrassa crea un mapa dels recursos inclusius que ofereix la ciutat

N’hi ha més de 300, entre municipals i d’entitats

L’Ajuntament de Terrassa acaba de posar a disposició de la ciutadania el Mapa de Recursos Inclusius de Terrassa, una eina virtual que es pot consultar a http://www.terrassa.cat/inclusio-recursos. El mapa recull tota la informació sobre els equipaments, serveis, locals d’entitats i qualsevol altre lloc on es desenvolupen o accions o projectes que fomenten la inclusió de les persones en diferents àmbits de la vida quotidiana. El mapa identifica 302 recursos, dels quals 154 són desenvolupats i/o gestionats per l’Ajuntament de Terrassa, i 148 per les entitats socials del territori.

Cada recurs ubicat sobre el mapa s’exposa en una fitxa descriptiva amb les dades de contacte, web, telèfon i xarxes socials, entre altres informacions. Les persones que consulten el mapa poden buscar els recursos sobre la cartografia i també tenen l’opció de descarregar tots els recursos en un llistat. Per tal de facilitar la cerca en funció de les necessitats de cada persona, s’han classificat en sis àmbits o categories diferents, que es poden visualitzar per separat en el mapa:
• Econòmic: recursos destinats a persones en situació de pobresa monetària i/o amb accés insuficient a les fonts de
renda. Inclou recursos dedicats a distribució d’aliments i roba, assessorament sobre tarifes socials, etc.
• Sociosanitari: engloba àmbits diversos com la dependència, la planificació familiar, les malalties estigmatitzades, la
salut mental, la prevenció de drogodependències, etc.
• Laboral: són els que tenen relació amb l’atur; orientació, inserció i assessorament laboral, borses de treball, etc.
• Formatiu: contempla recursos com esplais, reforç escolar o informació i tramitació de beques, entre d’altres.
• Residencial: inclou recursos destinats a persones sense un habitatge digne o que viuen en un entorn amb dificultats.
• Relacional: són els destinats a millorar els vincles entre les persones, com ara activitats lúdiques per a persones
grans, grups de suport per a col·lectius específics, tallers familiars, etc.

Per a desenvolupar aquest projecte, l’Ajuntament de Terrassa ha fet un procés de recollida de dades i diagnosi amb 26 serveis municipals i 42 entitats de la ciutat, que en el futur aniran actualitzant la informació per tal que el mapa sigui una eina dinàmica, que no perdi utilitat amb el temps.

Cap a un nou pla amb perspectiva inclusiva i comunitària
L’elaboració del Mapa de Recursos Inclusius de Terrassa s’emmarca en el Pla Local d’Inclusió Social de Terrassa (PLIS) que l’Ajuntament va posar en marxa el 2011 amb l’objectiu de vehicular totes les polítiques relacionades amb la inclusió social de manera coordinada. Des d’aleshores, s’ha treballat en l’actualització del pla, a través d’un procés participatiu de caràcter associatiu i ciutadà per a la definició i implementació d’un nou pla. A partir de 2015, arran l’acord del Ple d’actualitzar el PLIS, l’oficina tècnica del Pla s’ha centrat en l’avaluació del pla en el període 2011-2015, la diagnosi social, l’actualització anual dels mapes de vulnerabilitat i la creació d’aquest mapa de recursos inclusius que s’acaba d’enllestir aquesta setmana. Aquest 2018, l’Ajuntament ha assumit el repte d’articular les polítiques d’inclusió social des de la perspectiva de l’acció comunitària, seguint el nou marc metodològic de la Generalitat de Catalunya.