NL6 #igualtatsconnect

“Perspectiva interseccional per a la intervenció social”

Marisela Montenegro és llicenciada en Psicologia per la Universitat Central de Veneçuela i Doctora en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​també s’ha interessat per l’anàlisi crítica dels processos d’intervenció social des de perspectives feministes i postcolonials, així com per a l’estudi de iniciatives d’acció col·lectiva al voltant de les dissidències sexuals i de gènere, els processos comunitaris i les lluites migrants i de persones que busquen asil.

Per al proper 7 de novembre Marisela Montenegro dirigirà el taller “Perspectiva interseccional per a la intervenció social”, que fa part del Cicle sobre Interseccionalitat a la Ciutat, el qual planteja introduir les aportacions i crítiques de la noció de interseccionalitat cap a les polítiques públiques de gestió de la diversitat i al seu torn planteja generar una reflexió entorn l’impacte de la interseccionalitat sobre la intervenció social, generant propostes per a la incorporació de la mirada interseccional en les polítiques públiques i les pràctiques d’intervenció en projectes locals.

A continuació podràs trobar alguns articles de referència sobre la sessió pròxima a realitzar:

– Anzaldúa, Glòria (1987), Borderlands: the new mestissa = La frontera (1. ed). San Francisco: Aunt Lute Books.

– hooks, bell; Brah, Avtar; Sandoval, Chela; Anzaldúa, Gloria; Morales, Levins; Bhavnani, Kum-Kum; Coulson, Margaret; Alexander, M. Jacqui i Mohanty, Chandra Talpade (2004). Altres inapropiables Feminismes des de les fronteres. Madrid: Traficantes de sueños.

– Platero, Raquel (Lucas) (Ed.). (2012) Interseccions: cossos i sexualitats en la cruïlla. Barcelona: edicions Bellaterra,

– Romero Batxiller, Carme, i Montenegro Martínez, Marisela (2018). Polítiques públiques per a la gestió de la diversitat sexual i de gènere: Una anàlisi interseccional. Psicoperspectivas, 17 (1) .https: //doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue1-fulltext-1211

Recorda que pròximament serà pujat al web el registre de vídeo de la sessió.

Vine i participa-hi!