La Conferència del 2018 del CMRE sobre igualtat, diversitat i inclusió

La Conferència del 2018 del CMRE sobre igualtat, diversitat i inclusió és el lloc idoni per descobrir com construir comunitats integradores, que aprofitin al màxim el potencial de la seva població.  La conferència tractarà de com fer que la igualtat, la diversitat i la inclusió floreixin a escala local, des de la igualtat entre homes i dones fins a la participació ciutadana, des dels drets LGBT+ fins a la integració de les persones immigrants i també vol explorar com els municipis i les regions d’Europa poden avançar en favor d’unes societats més diverses, igualitàries i inclusives.

Entre les qüestions que abordarem destaquen els drets humans, l’Administració i els serveis públics, l’ocupació, la discriminació interseccional i molt més.

https://www.cemrbilbao2018.eu/index.php/es/