Interseccionalidad y otros rizomas | sobre el Proyecto Igualdades Conectadas

Al blog de Trànsit Projectes s’ha publicat aquest article que parla del projecte Igualtats Connectades.

Els dies previs a la vaga feminista del 8 de març, plens de converses necessàries sobre igualtat de gènere, són una gran oportunitat per reavivar el debat sobre els significats del moviement, així com reflexionar respecte als orígens que el vertebren […] Des de Trànsit Projectes, proposen l’apropament a un terme que sembla reivindicar a la perfecció una de les nocions més incloents amb que la teoria feminista sol treballar, i ho fa mitjançant un projecte en procés: Igualtats Connectades.