El Congrés Europeu Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats es va portar a terme el 13 de febrer a l'Auditori de Terrassa. Amb una participació d'unes 300 persones, el congrés va abordar la interseccionalitat tant des d'una perspectiva teòrica com des de les pràctiques a altres ciutats d'Europa...