Sessió de formació 1
María Rodó: Introducció al concepte d’interseccionalitat

Sessió 1: Interseccionalitat, què és i com la podem posar en pràctica?
Ponent: Lucas Platero
Pots descarregar el programa aquí
Sessió 2: Interseccionalitat en els moviments socials: experiències i reptes
Ponent: Sam Fernández
Pots descarregar el programa aquí
Sessió 3: Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una metodologia comunitària
Ponent: Desiré Rodrigo
Pots descarregar el programa aquí
Sessió 4: Perspectiva interseccional per a la intervenció social
Ponent: Marisela Montenegro
Pots descarregar el programa aquí

Sessió de formació 1
María Rodó: Introducció al concepte d’interseccionalitat

Sessió 1: Operacionalitzar la interseccionalitat: llocs, emocions i experiència viscuda
Ponent: Maria Rodó
Pots descarregar el programa aquí.
Sessió 2: La perspectiva interseccional en la pràctica política
Ponent: Marta Cruells
Pots descarregar el programa aquí
Sessió 3: Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una metodologia comunitària.
Ponent: Desiré Rodrigo
Pots descarregar el programa aquí.