El projecte #igualtatsconnect permetrà un procés de reflexió aplicada i els resultats es recolliran en una Guia de Recursos que es publicará aquí al 2019, amb la idea que l’experiència sigui transferible a altres ciutats europees.