Benvolgudes, benvolguts, La perspectiva interseccional és una proposta interessant per a les administracions locals perquè permet donar una resposta més global i completa als creuaments entre els diferents eixos de desigualtat com el gènere, l’origen ètnic, la classe social, la discapacitat, l'edat, l'orientació sexual o la identitat de gènere. Malgrat el...

Juny de 2015 © City for All Women Initiative (CAWI), Ottawa Per accedir a aquesta guia, així com a eines i recursos addicionals, visiteu www.equityandinclusion.ca Introducció Cada municipi és únic, de manera que hi ha molts camins crítics per avançar en l'equitat i la inclusió. La iniciativa Ciutat per a Totes les...

N’hi ha més de 300, entre municipals i d’entitats L’Ajuntament de Terrassa acaba de posar a disposició de la ciutadania el Mapa de Recursos Inclusius de Terrassa, una eina virtual que es pot consultar a http://www.terrassa.cat/inclusio-recursos. El mapa recull tota la informació sobre els equipaments, serveis, locals d’entitats i qualsevol altre...

Autors: Gerard Coll-Planas, Marta Cruells Localització: Revista espanyola de ciència política, ISSN 1575-6548, Nº 31, 2013, pàg. 153-172 Idioma: castellà Resum En el marc de la discussió acadèmica està emergint amb força la necessitat d'abordar la interacció entre diferents desigualtats en el disseny i implementació de polítiques públiques, sent l'enfocament interseccional una proposta teòrica...